Το σχέδιο του πέλματος έχει διαφορές σε σχέση με τα DNR(Z) , DNR(Z) II. Το πάχος του πέλματος είναι πιο βαθύ. Οι ιδιότητες του είναι καλύτερες από των DNR(Z) , DNR(Z) II. Μεγαλύτερης διάρκειας ζωής ελαστικό.
Πιστοποίηση
Επιστροφή στη λίστα