Για φορτωτές με επιπλέον πλατύ πέλμα και 50% βαθύτερο πέλμα από το ελαστικό Ε-3. Καλή σταθερότητα , εξαιρετική έλξη , ανώτερη αντοχή σε κοψίματα , φθορά και σκίσιμο. Συγκρινόμενο με το κανονικό Ε-3 ελαστικό είναι πιο κατάλληλο για υπηρεσίες και άλλες σκληρές δουλειές. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το Ε-3
Πιστοποίηση
Επιστροφή στη λίστα